Om företaget

Konstanta yttre förändringar på en marknad leder oundvikligen till ändrade förutsättningar för dess aktörer. För att bibehålla och öka sin konkurrenskraft behöver aktörerna konstant utvärdera och anpassa sitt värdeerbjudande och sin organisation för att bättre möta efterfrågan. 

Aktion & Reaktion, A & R, är ett strategi- och managementkonsultbolag som hjälper företag och organisationer i dess interaktion med marknaden. I nära samarbete med kunden identifierar vi de värdeerbjudande som ger högst avkastning på investerat kapital och de mest kritiska utmaningarna, samt hjälper kunden att transformera och optimera sin verksamhet och organisation.

Varje företag, organisation och marknad är så som andra sociala konstruktioner unika. Härav finns det inga universella modeller eller metoder. Vårt kundanpassade angreppsätt kombinerar djup kunskap och erfarenhet av företags, organisationers och marknaders dynamik i nära samverkan  med kunden på alla organisatoriska plan.

Vi arbetar ur ett holistiskt perspektiv med företagets eller organisationens strategier, processer och organisation samt integrerar dem med marknadens förutsättningar och krav.

 

Uppgift/syfte

Vår uppgift är att genom värdeskapande tjänster långsiktigt hjälpa våra kunder att uppnå sin fulla potential och maximal avkastning på investerat kapital genom en god interaktion med marknaden.

 

Arbetskod

För att säkerställa kundens trygghet och kvaliteten i vårt arbete har vi definierat principer, en arbetskod som guidar oss i allt vårt arbete.

Opartiskhet

Låt dig inte påverkas av någonting annat än kundens intressen. Säg alltid sanningen till kunden.

Grundlighet

Acceptera bara affärer till ett pris som tillåter grundlighet. Gör sedan ett grundligt arbete oavsett vad det kostar oss.

Noggrannhet

Var observant på alla detaljer som påverkar noggrannheten i ditt arbete.

Integritet

Behandla kundinformation konfidentiellt. Avslöja aldrig information utan kundens samtycke.

Ekonomistyrning

Var sparsam i alla avseenden som går att förena med grundlighet, noggrannhet och tillförlitlighet.

Leverans

Ge kunden en så tidig leverans som möjligt förenlig med kvalitet - även om det orsakar olägenhet för oss.

Service

Lämna inte något ogjort som kan hjälpa kunden att få ut maximal avkastning av sin investering.